Råd til kattungekjøpere - Russian Blue

Vurderer du å kjøpe Russian Blue eller Russisk blå som den også kalles?

På klubbens framisde har vi fortalt om hvorfor vi mener rasen er et meget god valg.

Det er likevel kanskje ikke en rase som er ideel for absolutt alle. Les mer om dette her.

Vi skal gi en liten oversikt over forhold som kan være greit å vite om før du går til anskaffelse av katt. Alle katter har mer eller mindre de samme behovene, men aktive, kreative raser krever gjerne mer enn roligere raser.

Vi vil også foreslå hvordan du kan introdusere den nye katten til sitt nye hjem.

Du vil finne en liste over forslag til utstyr og andre forhold som kan bidra til et godt kattehold.  Vi har laget en liten oversikt over noen forhold i hverdagen som kan være farlige for katter.

Bilde av en Russisk blå kattunge som har grønn jakke i på i anledning fotografering.
Russisk blå kattunge hos fotografen.

Alle Russian Blue har i utgangspunktet en del fellestrekk, både av utseende og personlighet, men det kan likevel være individuelle forskjeller.  Av og til kan denne forskjellen bli større enn forventet, men dette behøver vanligvis ikke være en ulempe. Vi må altså være klar over at ikke alle russere er helt like.

Den første tiden i nytt hjem for katten, hva bør vi tenke på?

Alle kattunger er bedårende. Det er kanskje tidlig bestemt hvilken pus som skal bli en del av din familie.

Noen katter virker meget bekymringsløs fra første dag i nytt hjem. Det er lek og kos fra første øyeblikk. Det er heller ikke uvanlig eller i utgangspunktet noe å bekymre seg for hvis katten er direkte redd i møte med nytt miljø. Begge typer reaksjoner ender som regel som meget trivelige, harmoniske og lykkelige katter.

Å flytte kan altså føles voldsom for enkelte katter. De savner kjente omgivelser, sin mamma og sine søsken. Det er mange faktorer som kan påvirke kattens reaksjon på å endre hjem.

Kort sagt er det arv og miljø. Noen katter behøver fra naturens side litt mer tid på å omstille seg enn andre.

Oppdrettere med f.eks. småbarn og hunder som har gitt positive erfaringer for kattungene sammen med disse, kan gjøre overgangen til nytt hjem med barn og/eller hunder lettere for kattungen. Katter som ikke har slike tidligere erfaringer, kan av og til bruke noe mer tid å føle seg trygg i omgivelser med hund og barn.

Oppdrettere som håndterer kattene ofte og på en måte kattene setter pris på vil kunne bidra til en kattunge er godt rustet til å skifte hjem og bli håndtert av mennesker.

Hvis du får en kattunge som faktisk ligger skremt på et skjulested i ditt hjem, så behøver det ikke være noe i veien med hverken kattungen eller oppdretteren. Dette kan være helt innafor det normale. Vanligvis vil kattungen bruke noen timer eller noen dager før den tør opp.

Hvordan tilnærme seg en redd kattunge?

La den bestemme tempoet selv. Å jage etter en redd kattunge for så å dra den ut fra et gjemmested kan være temmelig skremmende for den. Det bidrar neppe til tillitt. Men hvis en katt over tid ligger gjemt langt under en sofa, så får den begrensete muligheter til å studere familien og omgivelsene.

Sørg for å tilrettelegge for katten slik at den kan studere omgivelsene samtidig som den har sitt eget private skjulested. Det kan være en fordel å tilrettelegge for det nye familiemedlemmet før katten hentes hjem.

 

Bilde av kattunge som viser redsel
Noen kattunger kan vise frykt for nye omgivelser en stund etter ankomst til nytt hjem.

For noen katter, spesielt de som reagerer med stor usikkerhet kan det være en fordel med begrenset areal de første dagene. Spesielt hvis de har hatt en lang stressende reiser fra oppdretter og/eller det er mye aktiviteter i den nye familien.

La katten gjerne være sammen med noen soverommet. Dekk om mulig sengen til, med for eksempel pappesker/flytteesker slik at det ikke er mulig å gjemme seg under sengen.

Skjær til eskene slik at en del stikker under madrassen, bøy kassen 90 grader mot gulvet. Tilpass med tape. Finnes det et aldri så lite hull, så finner katten dette. Bruk derfor tid på å dekke til eventuelle gjemmesteder.

Samtidig bør du gi katten muligheten til å skjule seg noe ved behov. En eske eller noe annet kan bidra til dette. Må du av en eller annen grunn flytte på den redde katten, så kan det være greit å forsiktig dekke til hullet i pappesken, mens du bærer hele esken med katten i.

Kattetoalett, vann og mat katten er vant til å spise bør på forhånd også stå kart slik at man slipper å romstere med dette etter at katten har ankommet. Det kan også være en fordel å ha klorestativ på dette rommet. Leker, gjerne med catnip kan bidra til at katten får gode opplevelser.

Noen erfarer at beroligende midler som Feliway kan bidra til at katten blir mindre stresset ved miljøforandring og i møte med andre dyr.

Etter hvert kan katten introduseres for større areal og flere familiemedlemmer. Katten reaksjon bestemmer hvor for vi går fram.

Det kan for noen usikre katter være en fordel å også hindre dens tilkomst under sofaer og andre gjemmesteder i huset. Men katten må likevel føle at den har et sted hvor den kan trekke seg unna, men samtidig kunne observere omgivelsene.

Noen katter synes det er skremmende at vi bøyer seg over de for å klappe de/løfte de. Det kan være bedre å stryke de på siden av ryggen, kanskje eller å la de, om de våger, få snuse på fingrene våre før vi forsøker å ta på dem.

Hvis vi vet eller finner ut hva katten liker ekstra godt, så kan vi kaste små biter av dette til katten, i den avstanden katten våger å hente denne godbiten. Avstanden katten våger å hente maten på, vil minske. Til slutt vil den sannsynligvis spise av hendene våre. Vi kan også lokke den til å spise oppå kroppen vår, da vil den kanskje også oppleve å kjenne kroppsvarmen vår, noe mange katter setter pris på.

Når vi ønsker å trene med katt og godbiter, så er det viktig å gi små biter slik at ikke katten brått blir mett. Vi ønsker av og til muligheten til mange repetisjoner. En mett katt lar seg ikke motivere av mat.

Vi bør forsøke å gi katten positive opplevelser i sitt nye hjem.

Kan flere dyr bo i samme husstand?

Ja, dyr kan ofte bo sammen uten konflikter.

Dyr som ikke er trygge på hverandre bør kun være sammen under observasjon. Skill dyrene før det utvikler seg til en spent atmosfære. Blir møtene for stressende, gang på gang, så kan det bli meget vanskelig for dyrene å akseptere hverandre. Derfor skal man unngå å gå for fort fram.

Dette er en veldig forenklet beskrivelse av hva som bør tenkes gjennom når dyr skal introduseres for hverandre.

Hvordan introduksjonen best kan foregå avhenger at dyrets art, alder, personlighet, tidligere erfaringer og omgivelsene.

Lek kan bidra til gode følelser. Men hvis det er andre dyr i huset, og dyrene er usikre på hverandre, så kan en katt i ivrig jakt på leken ved et uhell komme så nært en annen katt eller en hund at grensen for trygghet til et eller begge dyrene blir brutt. Dette kan føre til konfrontasjon mellom dyrene.

Vær derfor obs på å aldri oppfordre til lek som kan føre til en slik situasjon!

Under finne du litt informasjon som kan være greit å tenke gjennom hvis du ønsker mer enn et dyr i husstanden. Ved å google vil man kunne finne mer utfyllende informajon.

Vil katter kunne trives sammen?

Mange katter trives meget godt med selskap av andre katter. Kattene holder hverandre i aktivitet med lek, de vasker og steller hverandre og gir hverandre kroppsvarme ved å ligge tett sammen. Katter som trives sammen, kan bli uadskillelige.

Men katter er som mennesker, ikke alle har kjemi. Noen katter kan derfor ikke bo i samme hjem. Det er best for begge kattene. Den ene blir kanskje fysisk og psykisk plaget mens den andre konstant er aggressiv. Begge kattene lever et meget stresset liv. Finn et nytt hjem til en av disse!

Hvordan introdusere kattene for hverandre?

Katter er mer eller mindre territorielle.  Det kan derfor ta noe tid for enkelte katter å akseptere en nytt katt i huset. Unge katter er vanligvis mer tilpasningsdyktig enn eldre katter. Noen voksne individ er også svært tilpasningsdyktige, mens andre aldri vil kunne trives med en annen katt.

Vi starter gjerne tilvenningen forsiktig. Kattene får bli kjent med hverandres lukter før de får se hverandre, så kan de studere hverandre f.eks. under en dørsprekk eller en grind før de etter hvert får tilbringe noen minutter av gangen i samme rom. Baderomsdører har ofte stor sprekke under døra.

Vi skal forsøke å unngå at stressnivået til kattene stige så høyt at det er fare for konfrontasjon. Også den utagerende katten har høyt stressnivå. Ved gradvis tilvenning kan vi unngå at katten forbinder hverandre med noe som gir svært ubehagelige følelser.

Det er ikke alltid katten som er utagerende som «fremkaller» uheldige spente situasjoner mellom katter. En usikker katt, som kanskje løper i panikk, kan utløse den andre kattens forfølgelsestrang. Da kan et usunt mønster utvikles. Katten som er redd blir enda reddere og løper enda oftere og kjappere i panikk.  Den rømmer kanskje under sofaen, med den andre katten etter seg. Katten som forfølger kan få så høyt stressnivå at den blir fysisk.

Forsiktig og gradvis tilnærming kan bidra til at det aldri blir en slik forfølgelses-situasjon. Derfor er gradvis tilnærming viktig. Luktkilder som vi begynner med, kan være sand fra kattekassen, liggeunderlag og leker.Når den nye katta er trygg i sin del av huset, f.eks. soverommet, så kan kattene bytte plass for å bli bedre kjent hverandres lukter. De skal altså ikke se hverandre den første tiden.

De første stundene kattene oppholder seg i samme rom kan gjerne kun vare noen få minutter for så å etter hvert utvide tiden.

Bli ikke sint på kattene hvis de gjør noe som er ødeleggende for forholdet kattene imellom.

En katt vil aldri forstå konsekvensene av det den gjør eller sette seg inn i den andre kattens følelser eller forstå at vi mennesker blir fortvilet. Hvis også vi mennesker blir utagerende i situasjonen, så risikerer vi at stressnivået bare øker.

Hvis du føler at situasjonen med dyr som ikke aksepterer hverandre blir uhåndterbar, så er det anbefalt å kontakte personer med kompetanse på atferd for veiledning. Å velge ut i jungelen av atferds konsulenter kan være vanskelig fordi det finnes mange selverklærte eksperter rundt om, som kan gi så elendige råd at problemet blir enda større.

Bilde av en Russian blue kattunge som freser. Den har ankommet nytt hjem og observerer andre dyr i husstanden.

Vi foreslår derfor å undersøke om du finner en veileder med en viss utdanning og praktisk erfaring.  Kanskje du finner en som kan hjelpe deg på listen over NAS godkjente atferds konsulter på katt.

 

Hvordan introdusere katt og hund?

Det er ikke uvanlig at det går langt kjappere for en katt å bli trygg på husets hund enn på en ny katt. Det avhenger også hvilken type hunden er og dens tidligere erfaringer med katt.

Noen hunder, heldigvis ikke mange, har et meget sterkt jaktinstinkt. Enkelte av disse individene vil aldri være trygg for katter. De fleste hundeeiere vet gjerne om egen hund kan være en av disse.

Hunder aksepterer vanligvis temmelig raskt at katten er et nytt familiemedlem. Katten bør ha nyklipte klør i tilfelle den føler at den må holde hunden på avstand ved hjelp av klørne.

Også hunder må gradvis tilvennes katten. Både hunden og katten bør først introduseres for hverandre lukte før møtes.

Katter behøver ofte noe tid til å venne seg til hundens lyder og kroppsspråk.

Vær obs på at hunden kan utvise eller utvikle ressursforsvar hvis katten viser interesse for hundens mat.  Vær også oppmerksom at en katt i flukt kan utløse jaktinstinktet hos hunden. Selv om hunden ikke har intensjoner om å skade katten, så kan dette være meget skremmende for pus. Bidra til å forhindre at katten får behov for å flykte, og gjør tiltak for at hunden ikke har muligheten til å løpe etter katten!

Noen hunder kan bli urolige hvis katten er i stor aktivitet, som for eksempel en katt i vilter lek. Det er ikke usannsynlig at unge hunder og muligens hunder med sterkt jaktinstinkt samt gjetende hunderaser lettest blir trigget av høyt aktivitetsnivå.

Kan katten min bo med fugler, gnagere eller andre dyr?

Katter har meget sterkt jaktinstinkt. I utgangspunktet må vi gå ut ifra at enhver gnager eller fugl er i livsfare hvis den ikke er i et beskyttet miljø i forhold til katten.

Det hender enkeltindivider av katter vil fungere med blant annet større papegøyefugler.

Men det er få katter man kan helt stole på ikke går til angrep på en fugl eller gnager. Det er en ren instinktiv handling for en katt å fange det meste som er i bevegelse, som er av en viss størrelse.

Andre dyr som holdes i fangenskap anbefales det å google. Noen dyr, edderkopper/insekter og amfibier kan muligens utgjøre en fare for katten eller katten for disse.

A

Klubben er rasering under Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)