Hva er Rasestandard?

Standard er en beskrivelse av hvordan en bestemt rase skal se ut ideelt.  

På utstilling er det de individene som dommeren tolker som nærmest standard, som utmerker seg. Oppdretterne velger ofte disse kattene i sitt avlsarbeid.

Standarden er åpen for tolkning. Både dommere, oppdrettere og rasekatteiere kan tolke standarden ulikt. Russian blue skal ifølge standard f.eks. ha en ganske lang hale. Men hvor lang en «ganske lang hale» er, er en tolkningssak.

Standarden er viktig både i forhold til utstilling og ved reglene for stambokføring av rasen.

Det finnes forskjellige katteforbund, hvorav de største er FIFe, CFA, TICA, WCF og GCCF. I Norge er det ledende katteforbundet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) som er tilsluttet Fife.

Avhengig av hvilket forbund man tilhører, finnes det noen forskjeller i standardene, men felles for alle standardene er beskrivelsen av Russian Blue som en elegant katt med høye ben, lang hale, plysj dobbel pels, gjennomgående blå farge med sølvtipping, rett profil, store ører og livlig grønne øyner.

Oversikt over Russian Blue standarder