Styret

Anne Marie Davies – styreleder

Åse Beck – styremedlem og webansvarlig

Laila Hoddø – styremedlem

Adelaine Cromarty – styremedlem